Hội thảo Khoa học Quản lý đất đai toàn quốc 2024

Tiểu ban 01: Tài nguyên đất đai và môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu

– Chủ tọa: Đang cập nhật…

– Thư ký: Đang cập nhật…

– Địa điểm: Đang cập nhật…

– Danh sách các bài trình bày tại tiểu ban:

13h30-13h50: Bài trình bày 01

13h50-14h10: Bài trình bày 02

14h10-14h30: Bài trình bày 03

14h30-14h50: Bài trình bày 04

14h50-15h10: Nghỉ giải lao

15h10-15h30: Bài trình bày 05

15h30-15h50: Bài trình bày 06

15h50-16h30: Kết thúc tiểu ban chuyên môn và trao Giấy chứng nhận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *