Hội thảo Khoa học Quản lý đất đai toàn quốc 2024

HỘI THẢO KHOA HỌC

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI - 2024

Chủ đề: Quản lý và sử dụng tài nguyên đất thích ứng với biến đổi khí hậu

Thời gian: Ngày 20 - 21 tháng 07 năm 2024
Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Sẽ bắt đầu trong
Ngày
Giờ
ht24

HỘI THẢO KHOA HỌC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TOÀN QUỐC Lần thứ hai - 2024

Thời gian: Ngày 20 - 21 tháng 07 năm 2024
Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

GIỚI THIỆU HỘI THẢO
Mục tiêu của Hội thảo
– Trao đổi về những kết quả nghiên cứu khoa học về quản lý đất đai trong thời gian qua và thảo luận cho sự hợp tác trong thời gian tới.
– Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, quản lý nhà nước, giảng dạy, NCKH tại Việt Nam và trên thế giới.
Nội dung của Hội thảo
Hội thảo tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:
– Quản lý bền vững tài nguyên đất đai;
– Quản lý hồ sơ địa chính trong giai đoạn hiện nay;
– Phát triển quỹ đất cho phát triển kinh tế – xã hội;
– Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai; một số phương pháp định giá đất;
– Đô thị hóa và sử dụng đất;
– Quy hoạch sử dụng đất trong thời đại công nghệ số: Cơ hội và Thách thức;
– Sử dụng đất và Biến đổi khí hậu;
– Ứng dụng công nghệ Trắc địa – Bản đồ trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai;
– Ứng dụng Viễn thám và GIS trong quản lý và sử dụng đất;
– Ô nhiễm môi trường đất và giải pháp xử lý;
– Thị trường bất động sản trong bối cảnh suy thoái kinh tế;
– Vướng mắc, bất cập trong quản lý đất đai ở các địa phương.

QUY ĐỊNH TẠP CHÍ
Bài báo xuất bản trên tạp chí cần tập trung vào các nội dung của Hội thảo đã quy định. Chỉ đăng tải các bài báo khoa học chưa gửi đăng ở bất kỳ loại hình báo chí nào. Các thông tin, tư liệu, số liệu phải đảm bảo chính xác, trung thực, chọn lọc, khoa học.

Thể lệ viết bài:

 1. Bài báo viết bằng tiếng Việt, soạn thảo trên máy vi tính, các dòng cách nhau bằng 1,2 (Paragraph/Line spacing Multiple at 1,2), sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, có độ dài không quá 6 trang giấy khổ A4 bao gồm cả tài liệu tham khảo.
 2. Bài báo phải được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài báo, tác giả, tên cơ quan, địa chỉ email của tác giả chịu trách nhiệm chính, nội dung của bài báo (đặt vấn đề, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận), lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo (phải được trích dẫn trong bài), tóm tắt tiếng Anh (tên bài báo, tác giả, địa chỉ, nội dung tóm tắt, từ khóa).
 3. Từ khóa được trình bày theo thứ tự alphabet, từ 3 – 5 từ. Từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh phải cùng nội dung, ý nghĩa của từ.
 4. Phần tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh) có độ dài không quá 200 từ.
 5. Tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự alphabet, chỉ để 5-7 tài liệu tham khảo chính.

  – Đối với các tài liệu là bài báo trong Tạp chí ghi đầy đủ theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, trang.

  – Đối với các tài liệu là sách ghi đầy đủ theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

 6. Tác giả liên hệ phải được chỉ rõ cùng với địa chỉ cơ quan, email, số điện thoại trên trang nhất của bản thảo.
 7. Bài toàn văn sẽ được phản biện và xuất bản trên 02 số Tạp chí Khoa học Đất (ISSN 2525-2216) được tính 0,75 điểm theo quy định của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC
– Phiên toàn thể: Các báo cáo mới và thảo luận chung.
– Hội thảo tại các tiểu ban: Báo cáo trực tiếp (Oral) và báo cáo treo (Poster).
– Triển lãm về hoạt động nghiên cứu, đào tạo của các Khoa/Trường đồng tổ chức Hội thảo và các Công ty, Doanh nghiệp trong lĩnh vực Quản lý đất đai.

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

I. BAN CHỈ ĐẠO
1. PGS.TS. Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
2. GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. GS.TS. Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Cần Thơ
4. GS.TS. Lê Đình Phùng, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
5. GS.TS. Huỳnh Văn Chương, Quản lý đất đai, Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
II. BAN TỔ CHỨC
1. PGS.TS. Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
2. GS.TS. Lê Đình Phùng, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
3. PGS.TS Nguyễn Hữu Ngữ, Trưởng khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
4. PGS.TS. Nguyễn Văn Công, Trưởng khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
5. PGS.TS. Trần Trọng Phương, Trưởng khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
6. GS.TS. Võ Quang Minh, Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ; Phó Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam
7. PGS.TS. Phạm Hữu Tỵ, Trưởng phòng Khoa học công nghệ, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
8. TS. Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng khoa, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
9. PGS.TS. Phạm Thanh Vũ, Trưởng Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
III. BAN CHUYÊN MÔN
1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
2. TS. Nguyễn Văn Bình, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
3. TS. Nguyễn Thị Hải, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
4. PGS. TS. Trần Thị Phượng, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
5. TS. Trần Trọng Tấn, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
6. TS. Nguyễn Bích Ngọc, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
7. TS. Lê Đình Huy, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
8. TS. Nguyễn Thuỳ Phương, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
9. TS. Nguyễn Ngọc Thanh, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
10. TS. Lê Ngọc Phương Quý, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
11. TS. Dương Thị Thu Hà, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
12. PGS. TS. Phạm Hữu Tỵ, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
13. TS. Trần Thị Minh Châu, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
14. PGS.TS. Trần Trọng Phương, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
15. PGS.TS. Trần Quốc Vinh, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
16. PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
17. PGS.TS. Nguyễn Quang Học, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
18. PGS.TS. Đỗ Thị Tám, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
19. PGS.TS. Phan Thị Thanh Huyền, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
20. TS. Nguyễn Văn Quân, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
21. TS. Phạm Phương Nam, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
22. TS. Phan Văn Khuê, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
23. TS. Đỗ Thị Đức Hạnh, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
24. PGS.TS. Phạm Thanh Vũ, Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
25. GS.TS. Võ Quang Minh, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
26. PGS.TS. Phan Trung Hiền, Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ
27. PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
28. TS Trương Chí Quang, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
29. TS Phan Kiều Diễm, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
30. PGS.TS Phạm Văn Toàn, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
31. PGS.TS Nguyễn Đình Giang Nam, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
32. PGS.TS. Võ Quốc Tuấn, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
33. PGS.TS. Nguyễn Thanh Giao, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
34. TS. Huỳnh Thị Thu Hương, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
35. PGS.TS. Nguyễn Võ Châu Ngân, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
36. TS. Châu Hoàng Thân, Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ
37. TS. Trần Văn Hùng, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
38. TS. Phan Chí Nguyện, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
39. TS. Nguyễn Công Thuận, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
40. PGS. TS. Nguyễn Xuân Lộc, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
IV. BAN THƯ KÝ
1. TS. Nguyễn Văn Bình, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
2. Ths. Nguyễn Phúc Khoa, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
3. TS. Nguyễn Ngọc Thanh, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
4. Ths. Dương Quốc Nõn, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
5. Ths. Nguyễn Đình Tiến, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
6. Ths. Hồ Nhật Linh, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
7. Ths. Nguyễn Tiến Nhật, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
8. Ths. Phạm Thị Thảo Hiền, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
9. Ths. Trần Thị Diệu Hiền, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
V. BAN HẬU CẦN
1. TS. Nguyễn Thị Hải, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
2. TS. Trần Trọng Tấn, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
3. Ths. Trần Thị Kiều My, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
4. Ths. Lê Hữu Ngọc Thanh, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
5. Ths. Trần Thị Ánh Tuyết, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
6. Ths. Trịnh Ngân Hà, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
7. Ths. Nguyễn Văn Tiệp, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
8. Ths. Trần Thị Thùy Hương, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
9. TS. Nguyễn Đức Hồng, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
10. Ths. Nguyễn Thị Tuyết Lan, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
11. Ths. Tôn Nữ Tuyết Trinh, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
12. Ths. Nguyễn Ngọc Ánh, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
13. Ths. Nguyễn Thành Nam, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
14. Ths. Võ Phan Nhật Quang, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

DIỄN GIẢ

PGS.TS. Trần Thanh Đức

PGS.TS. Trần Thanh Đức

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
GS.TS. Trần Ngọc Hải

GS.TS. Trần Ngọc Hải

Trường Đại học Cần Thơ
GS.TS. Nguyễn Thị Lan

GS.TS. Nguyễn Thị Lan

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
GS.TS. Võ Quang Minh

GS.TS. Võ Quang Minh

Trường Đại học Cần Thơ
GS.TS. Lê Đình Phùng

GS.TS. Lê Đình Phùng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
PGS.TS. Trần Trọng Phương

PGS.TS. Trần Trọng Phương

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
PGS.TS. Phạm Thanh Vũ

PGS.TS. Phạm Thanh Vũ

Trường Đại học Cần Thơ
PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TS. Phan Văn Khuê

TS. Phan Văn Khuê

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TS. Phan Kiều Diễm

TS. Phan Kiều Diễm

Đại học Cần Thơ
PGS.TS. Đỗ Thị Tám

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
PGS.TS. Võ Hữu Công

PGS.TS. Võ Hữu Công

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TS. Nguyễn Văn Bình

TS. Nguyễn Văn Bình

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
TS. Nguyễn Thị Hải

TS. Nguyễn Thị Hải

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
PGS.TS. Trần Thị Phượng

PGS.TS. Trần Thị Phượng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
PGS.TS. Phạm Hữu Tỵ

PGS.TS. Phạm Hữu Tỵ

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

HỘI THẢO KHOA HỌC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TOÀN QUỐC lần thứ hai - 2024

Thời gian: Ngày 20 - 21 tháng 07 năm 2024 - Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Thời gian
Nội dung
Văn nghệ chào mừng và Giới thiệu video về Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
9h00-9h10
Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
9h10-9h20
Phát biểu của Lãnh đạo Bộ / UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Phát biểu của Lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ
Phát biểu của Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trao kỷ niệm chương cho các đơn vị tài trợ hội thảo
Trao Cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai Hội thảo năm 2025
Chụp ảnh lưu niệm toàn thể Hội thảo
PHIÊN TOÀN THỂ
Địa điểm: Hội trường lớn Nhà Hành chính, tầng 2, Trường Đại học Nông Lâm.
Chủ tọa: PGS.TS. Trần Thanh Đức, PGS.TS. Trần Trọng Phương
Thư ký: TS. Nguyễn Thùy Phương, ThS. Trương Đỗ Minh Phượng
Sạt lở bờ biển và biến động đường bờ tại miền Trung: Trường hợp cửa biển Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế
PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ - Trưởng khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Tài nguyên môi trường và sự phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long
GS.TS. Võ Quang Minh – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam. Trường Đại học Cần Thơ
Quản lý sử dụng đất bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức
PGS.TS. Trần Trọng Phương – Trưởng khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học đất
GS.TS. Nguyễn Thế Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
Nghỉ giải lao, tham quan Poster, thăm gian hàng triển lãm
Ăn trưa
PHIÊN CHUYÊN MÔN TẠI CÁC TIỂU BAN

CÁC MỐC THỜI GIAN

– 19/10/2023: Gửi Thông báo số 1. Xem chi tiết tại đây.

– 03/4/2024: Gửi thông báo số 2. Xem chi tiết tại đây.

– 31/5/2024: Gửi thông báo số 3: Xem chi tiết tại đây.

– 01/03/2024 – 01/04/2024: Nộp tên bài báo và tóm tắt (tiếng Việt hoặc tiếng Anh không quá 250 từ).

– 02/04/2024 – 01/05/2024: Gửi thông báo số 2, chấp nhận kết quả tóm tắt, gửi file toàn văn qua email cho Ban Tổ chức hội thảo.

– 02/05/2024 -10/06/2024: Phản biện và Gửi lại bài toàn văn đã hoàn chỉnh. Gửi thư mời Hội thảo.

– 31/05/2024 – 10/06/2024: Đăng ký tham gia Hội thảo. Hoàn chỉnh và in ấn Tạp chí Khoa học Đất.

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Bài tóm tắt tham gia Hội thảo xin gửi đến địa chỉ: htqldd2024@huaf.edu.vn và ghi rõ tiêu đề Đăng ký tham dự Hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc 2024.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Đang cập nhật

LIÊN HỆ

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ:
Thường trực BTC Hội thảo
PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ
Email: nguyenhuunguwx@huaf.edu.vn. SĐT: 0944948585
Ban tổ chức hội thảo
TS. Nguyễn Văn Bình
Ban THƯ KÝ
Ths. Nguyễn Phúc Khoa
Ban hậu cần
Ths. Trần Thị Kiều My